MOGUĆNOSTI SISTEMA

 

  • Mapa trenutnih lokacija vozila
  • Mapa koja prikazuje kretanje vozila i rute
  • Satelitske mape sa velikim faktorom uvećanja
  • Ulične mape sa nazivima oblasti, objekata i ulica
  • Pregled detalja kretanja direktno sa mape
  • Prepoznavanje naziva ulice i oblasti
  • Mape pokrivaju cijeli svijet detaljno i precizno
  • Nove ceste i objekte je moguće dodati na mapu
  • Poseban vizuelni efekat za prikaz ruta u vremenu
  • Strelice i pokazivači pravca i smjera kretanja
  • Filtriranje podataka po vremenu i dužini kretanja
  • Automatsko osvježavanje mape trenutnih lokacija
  • Izvještaj o pređenom putu
  • Izvještaj o pređenom putu po danima
  • Izvještaj o pređenom putu po satima
  • Izvještaj o rutama kretanja
  • Izvještaj o pozicijama i vremenima zaustavljanja
  • Izvještaj o prekoračenju određene brzine
  • Izvještaj o kretanju kroz posebne zone
  • Izvještaj o brzinama kretanja (grafički)
  • Izvještaj o javljanju vozila
  • Detaljni pregled kretanja
  • Poseban izvještaj samo o dužim zaustavljanjima
  • Automatsko pronalaženje tačaka zaustavljanja
  • Automatsko pronalaženje tačaka prekoračenja brzine
  • Automatsko pronalaženje tačaka iz posebnih zona
  • Prikazivanje preciznih podataka za svaku tačku na ruti
  • Grafički prikaz ruta kretanja
  • Prikaz kretanja između tačaka zaustavljanja
  • Prikaz kretanja po ravnomjernoj podjeli po dužini
  • Prikaz kretanja po jednakim vremenskim intervalima
  • Detaljni podaci o vremenu i poziciji posebnih tačaka
  • Detaljni podaci o vremenu vožnje i dužini svake rute
  • Jednostavno označavanje posebnih zona na mapama
  • Mogućnost pravljenja kompleksnih zona
  • Mogućnost kombinovanja različitih zona
  • Prikaz izvještaja o prolasku kroz zone
  • Prikaz izvještaja o zadržavanju u zoni
  • Pristup samo sa korisničkim imenom i lozinkom
  • Višekorisničko okruženje
  • Dodjeljivanje korisnicima različitih privilegija
  • Automatsko kreiranje rezervnih kopija podataka
  • Kvar Vašeg računara ne izaziva gubljenje podataka
  • Podaci kretanja se ne mogu ručno oštetiti ili izmjeniti
  • Primanje tačne lokacije sa GPS satelita
  • Prenos podataka putem GPRS mreže do servera
  • Korištenje prepaid ili postpaid SIM kartica
  • Korištenje SIM kartica bilo kojeg operatera
  • Podaci se iz vozila prenose u sistem svaki minut
  • Novi podatak o lokaciji se uzima na svakih 20 metara
  • Slanje podataka i iz inostranstva (GPRS ili SMS)
  • U nedostatku GPRS signala uređaj čuva podatke
  • Sačuvani podaci se šalju kad konekcija bude dostupna
  • Upozoravanje kada iz vozila kasne ili ne stižu podaci
  • Dva su tipa uređaja, sa i bez dodatnih senzorskih ulaza
  • AVL protokol za komunikaciju sa sistemom
  • Dodavanje dodatne GPS i/ili GPRS antene po potrebi
  • Jednostavna i brza ugradnja
  • Napajanje 10-30V
  • Male dimenzije (6cm x 7cm x 1cm)
  • WEB aplikacija dostupna preko interneta
  • Radi bez instalacije na lokalnom računaru
  • Pristup sa svakog računara koji ima internet konekciju
  • Podaci pohranjeni u bazi podataka na serveru
  • Nadogradnja na nove verzije se radi automatski
  • Nema procesa licenciranja
  • Radi na svim operativnim sistemima
  • Radi u svim internet preglednicima nove generacije
  • Praćenje svih klijenata iz jednog modula
  • Mogućnost korištenja modula za automatsku naplatu
  • Dodatni financijski izvještaji
  • Mogućnost promjene logotipa i natpisa
  • Mogućnost instalacije na posebnu domenu