FAQ

Budite gospodari promjena !

Kvalitetna informisanost i suradnja sa našim klijentima od neprocjenjive je vrijednosti u kompaniji SK SISTEM d.o.o. Tuzla. Stoga klijentima nastojimo pružiti profesionalan odgovor, kako bi smo obezbjedili adekvatnu i efikasnu   implementaciju savremenih tehnologija. Znajući da nove tehnologije doprinose unapređenju saznanja naših klijenata, naše je zadovoljstvo približiti korisnosti savremenog poslovanja.

 

1. Šta podrazumjeva korištenje izvještaja za satelitsko praćenje vozila ?

Korištenje izvještaja za satelitsko praćenje vozila, Vašeg voznog parka, vrši se putem internet stranice: www.pracenje.ba. Pregled izvještaja i praćenje vozila je jednostavno i prilagođeno je svim korisnicima koji poznaju internet. Kompletna podrška i kvalitetna obuka klijenata nam je važna. To je naša obaveza prema klijentima, čime ostvarujemo dodatnu sigurnost korištenja izvještaja za satelitsko praćenje vozila.

 

2. Kako izvještaji za satelitsko praćenje vozila mogu povećati kvalitet rada i zadovoljstvo naših zaposlenika ?

Zahvaljujući izvještajima, za satelitsko praćenje vozila, omogućen Vam je kvalitetniji uvid u raspored upotrebe voznog parka Vaše kompanije, kao i efikasnija organizacija upotrebe transportnih sredstava. Zaposlenici, u Vašoj kompaniji, znaju da u svakom trenutku možete stupiti u kontakt sa njima. Korištenjem sistema za satelitsko praćenje vozila zaposlenici dobijaju novi, svakodnevni, alat za planiranje i verifikaciju izvršenog posla. Jedna od prednost ogleda se i u smanjenju utroška vremena potrebnog za obradu transportne dokumentacije.

 

3. U čemu je razlika između automatizovanog praćenja vozila i načina na koji trenutno „manuelno“ radimo?

Osnovna razlika između tzv. „ manuelnog“ i automatizovanog praćenja vozila je u brzini i kvaliteti protoka informacija, kao i mogućnosti čuvanja prikupljenih podataka. Korištenjem mobilnog telefona i direktnog kontakta sa zaposlenicima, na terenu, ne mogu se sveobuhvatno i kvalitetno prikupiti sve informacije. Podaci kao što su: tačna lokacija, status motora, istorija kretanja, pređeni kilometri, potrošnja goriva, brzine vožnje, dužine stajanja i ostala mjerenja, potrebna menadžeru za poslovno odlučivanje, nisu blagovremeno dostupna putem tzv. „manuelnog“ prikupljanja podataka.

 

4. Zašto bi smo ulagali u satelitsko praćenje vozila, kada već dobro poslujemo ?

Ulaganje u satelitsko praćenje vozila ima za cilj poboljšati kvalitet Vašeg trenutnog poslovanja. Ovo ulaganje primarno treba posmatrati kroz koristi i ostvarene uštede troškova goriva i drugih oblika održavanja transportnih sredstava, kao i kvalitetnijeg planiranja ruta kretanja i vremena provedenog u vožnji.

 

5. Kako možemo znati da imamo koristi od satelitskog praćenja vozila?

Za kompanije čija su transportna sredstva u svakodnevnom pokretu, upotreba satelitskog praćenja vozila ima više koristi. Iskusni menadžeri znaju da, ukoliko posao nije efikasno organizovan, veliki obim posla i stisnuti vremenski rokovi mogu dovesti do problema. Bilo kakva poslovna aktivnost koja uključuje više vozila, korištenjem satelitskog praćenja vozila može ostvariti značajne uštede i bolju organizovanost Vaše kompanije.

 

6. Šta je uređaj za satelitsko praćenje vozila?

Satelitsko praćenje vozila je osmišljeno sa ciljem da obezbjedi satelitski radio-navigaciski sistem namjenjen globalnom pozicioniranju. Dakle, jedan od elemenata sistema, za satelitko praćenje vozila, je i uređaj koji se ugrađuje u samo vozilo. Uređaj ugrađen u vozilo služi za navigaciju odnosno omogučava slanje podataka o tačnoj poziciji i samom kretanju vozila.

 

7. Kako se ugrađuje uređaj za satelitsko praćenje vozila?

Tehnički dio instalacije uređaja u vozila i podešavanje parametara sistema, sastavni je dio našeg paketa usluga. Ugradnju uređaja, za potrebe naših klijenata će obaviti specijalizovani servis kojeg smo ovlastili za obavljanje ovih poslova. Uređaj ima zasebno napajanje i biće ugrađen na skriveno i što nedostupnije mjesto, kako bi se dodatno otežalo iskapčavanje ili neovlašteno uklanjanje uređaja sa vozila.

 

8. Kako se ostvaruje komunikacija između uređaja za satelitsko praćenje vozila i baze podataka?

Ugrađen uređaj, za satelitsko praćenje vozila, mjeri i skuplja podatke o: pređenoj daljini, ostvarenoj brzini, potrošnji goriva i drugim neophodnim parametrima. Uređaj je napravljen tako da je kao i svaki klasični radio prijemnik opremljen neophodnom antenom putem koje vrši prijem satelitskog signala. Prikupljene podatke uređaj šalje periodično, prema već određenom intervalu, putem satelita koji kruže orbitom, te putem SIM kartice, bilo kojeg telekom operatera, odašilje podatke na internet server na kojem je instalirana web aplikacija www.pracenje.ba sa bazom podataka.

 

9. Na koji način možemo vidjeti podatke o satelitskom praćenju vozila?

Podatke, o satelitskom praćenju vozila, možete pregledati putem internet aplikacije www.pracenje.ba. Internet aplikaciji mogu pristupiti samo ovlaštena lica, Vaše kompanije, koja raspolažu korisničkom lozinkom za pristup i pregled podataka. Podaci se mogu pregledati korištenjem izvještaja koji su pripremljeni za praćenje vozila, kao i putem obavjesti o premašenim dozvoljenim vrijednostima parametara u vožnji kao što su: prekoračenje brzine, potrošnje goriva, neovlašteno napuštanje zacrtane putanje kretanja vozila i slično.

 

10. Možemo li locirati vozilo u bilo kojoj ulici bilo kojeg grada na svijetu?

Zahvaljujući satelitskom praćenju vozila, kao i digitalnim kartama koje se koriste prilikom navigacije, moguće je izvršiti precizno lociranje vozila na svim autoputevima, magistralnim i lokalnim cestama, te gradskim središtima, kako u Bosni i Hercegovini, tako i širom svijeta. Posebno je značajno da se lociranje vozila, na globalnom nivou, vrši jednako precizno kao i na lokalnom nivou. Dakle, Vaše vozilo je moguće putem karte precizno pronaći u bilo kojoj ulici, bilo kojeg grada na zemlji, ali i na željezničkim, vazdušnim i pomorskim destinacijama.

 

11. Na koju IP adresu treba da upućuje uređaj za praćenje?

Adresa na koju treba da upućuje uređaj za praćenje je: 70.87.134.186 i port je: 6654.